Št. objave Naslov
2419. Uredba o naložitvi in vodenju zemljiške knjige z uporabo računalniške tehnologije ter o uskladitvi podatkov v zemljiški knjigi s podatki zemljiškega katastra
2420. Sklep o odpravi vizne obveznosti za določene države
2421. Pravilnik o oblikah vlog (obrazcev) za vpis v elektronsko zemljiško knjigo
2422. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Veržej
2423. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žalec za leto 2000
2424. Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2001
2425. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja proračuna Občine Žalec za leto 2001