Št. objave Naslov
2309. Odredba o pristojbinah na področju veterinarstva
2310. Odlok o proračunu Občine Žetale za leto 2001
2311. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svetu Osnovne šole Žetale