Št. objave Naslov
1951. Proračun Republike Slovenije za leto 2001 (DP 2001)
1952. Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2001 (ZIPRS2001)
1953. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Hajdina
1954. Pravilnik o štipendiranju v Občini Hajdina za nadarjene študente
1955. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Hajdina
1956. Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere za kreditiranje programov za pospeševanje kmetijstva v Občini Hajdina
1957. Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere za kreditiranje programov za pospeševanje malega gospodarstva v Občini Hajdina