Št. objave Naslov
902. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Ciudad de Mexicu
903. Sklep o postavitvi častnega konzula v Ciudad de Mexicu
904. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
905. Sklep o spremembi sklepa o določitvi športnih objektov občinskega pomena v Mestni občini Ljubljana
906. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja Komuna d.o.o. Beltinci
907. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pomožnih objektih za potrebe občanov in njihovih družin
908. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta Začret - I. faza
909. Odredba o začasni prepovedi prometa na vseh lokalnih cestah v Občini Mežica za vsa motorna vozila s skupno težo nad 8 ton
910. Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju javne porabe Občine Žetale v letu 2001