Št. objave Naslov
4029. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o registru političnih strank ter o obrazcu ustanovne izjave
4030. Navodilo o pogojih za uporabo pomij za krmljenje prašičev
4031. Sklep o soglasju k statutu Centra za razvoj malega gospodarstva Ljubljana, d.o.o.
4032. Odlok o načinu in pogojih podelitve koncesije za dejavnost plakatiranja
4033. Odlok o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Občine Slovenska Bistrica
4034. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega in srednjeročnega plana - prostorski del - Občine Slovenska Bistrica, dopolnitev 1999
4035. Odlok o določitvi pomožnih objektov v Občini Škofljica
4036. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Škofljica
4037. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4038. Uredba o spremembi uredbe o določitvi zneska trošarin za mineralna olja in plin