Št. objave Naslov
3887. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
3888. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja občinskih odlokov
3889. Sklep o razrešitvi in imenovanju namestnika predsednice Mestne volilne komisije
3890. Odlok o lastniških in kapitalskih spremembah v javnih podjetjih
3891. Odlok o spremembah v javnem podjetju Energetika Celje d.o.o.
3892. Odlok o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka