Št. objave Naslov
3834. Pravilnik o spremembah pravilnika o medsebojnem sodelovanju nadzornih organov
3835. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o sestavi izpitnih komisij in strokovnih izpitih za nazive pomorščakov
3836. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o splošnih pogojih za opravljanje poštnih storitev
3837. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o izpitu za voditelja čolna in preizkusu znanja za upravljanje čolna
3838. Sklep o devizni likvidnostni lestvici
3839. Poročilo o gibanju plač za julij 2000
3840. Program priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Mestno jedro Brežice - del kareja C