Št. objave Naslov
3803. Zakon o izdelkih iz plemenitih kovin (ZIPleK)
3804. Zakon o varnosti v železniškem prometu (ZVZP)
3805. Zakon o dopolnitvi zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (ZPUP-A)
3806. Zakon o spremembi zakona o davčni službi (ZDS-E)
3807. Zakon o dopolnitvi zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Slovenskih železnic, d.d., iz naslova posojil, najetih za financiranje gradnje železniške proge v smeri Puconci-Hodoš-državna meja (ZPSZPH-A)
3808. Odredba o dopolnitvi odredbe o prepovedi uporabe cestno-železniških prehodov