Št. objave Naslov
3750. Pravilnik o medicinskih pripomočkih
3751. Pravilnik o označevanju zdravil in o navodilu za uporabo
3752. Seznam standardov katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti s pravilnikom o medicinskih pripomočkih
3753. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kočevje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kočevje za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Kostel - dopolnjene 2000