Št. objave Naslov
1944. Navodilo za izdelavo programov popotresne obnove objektov in vsebino ter obliko vlog za dodelitev sredstev državne pomoči
1945. Seznam zdravil katerim preneha veljati dovoljenje za promet