Št. objave Naslov
735. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije poklicev
736. Odlok o občinskih cestah v Mestni občini Murska Sobota
737. Odlok o zaščiti in zavarovanju zajetja vodnega vira z vrtino BPV - 1/98 v dolini Blanščice, na območju Krajevne skupnosti Blanca