Št. objave Naslov
4425. Odlok o izvolitvi predsednika Vlade Republike Slovenije
4426. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture
4427. Pravilnik o spremembi pravilnika o skupnih kriterijih za organizacijo in postopke finančnega nadzora pri neposrednih uporabnikih proračuna Republike Slovenije
4428. Seznam zdravil za uporabo v veterinarski medicini
4429. Statut Centra za razvoj malega gospodarstva Ljubljana, d.o.o.
4430. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o razvrstitvi zdravil na liste
4431. Sklep o soglasju k statutu Zdravstvenega doma Ljubljana
4432. Sklep o spremembi sklepa o določitvi športnih objektov občinskega pomena v Mestni občini Ljubljana
4433. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Beltinci
4434. Poročilo Krajevne volilne komisije krajevne skupnosti Beltinci o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Beltinci dne 5. 11. 2000
4435. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Šulinci, ki zajema naselja Adrijanci, Boreča, Lucova, Martinje, Neradnovci, Stanjevci, Šulinci in Ženavlje
4436. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Šulinci, ki zajema naselja Adrijanci, Boreča, Lucova, Martinje, Neradnovci, Stanjevci, Šulinci in Ženavlje
4437. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Gornji Petrovci, ki zajema naselje Gornji Petrovci in Peskovci
4438. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Gornji Petrovci, ki zajema naselje Gornji Petrovci in Peskovci in ki je bil izveden dne 15. 10. 2000
4439. Razpis Občinske volilne komisije občine Slovenska Bistrica za nadomestne volitve za člana sveta Krajevne skupnosti Črešnjevec
4440. Razpis Občinske volilne komisije občine Slovenska Bistrica za nadomestne volitve za člana sveta Krajevne skupnosti Leskovec-Stari Log
4441. Sklep o pooblastilu o vodenju investicijskih poslov