Št. objave Naslov
4613. Uredba o kombinirani nomenklaturi carinske tarife s carinsko tarifo (prečiščeno besedilo)
4614. Odlok o določitvi obsega kontingentov za uvoz blaga v letu 2000
4615. Odlok o sprejetju zazidalnega načrta B 8 - Zg. Perovo
4616. Odlok o dimnikarski službi v Mestni občini Kranj