Št. objave Naslov
2487. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL-B)
2488. Zakon o davkih na motorna vozila (ZDMV)
2489. Odlok o imenovanju članice Računskega sodišča Republike Slovenije
2490. Pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega kanalizacijskega sistema
2491. Pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema
2492. Sprememba odloka o cestah v Občini Gorenja vas-Poljane
2493. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas
2494. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poljane
2495. Poslovnik Občinskega sveta občine Kamnik
2496. Statut Občine Kidričevo
2497. Poslovnik Občinskega sveta občine Kidričevo
2498. Poslovnik Občinskega sveta občine Lendava
2499. Poslovnik Občinskega sveta občine Ravne na Koroškem
2500. Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 1999
2501. Odlok o občinskih cestah
2502. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih upravnih taksah v Občini Ribnica
2503. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodelitvi sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Ribnica
2504. Poslovnik Občinskega sveta občine Rogatec
2505. Poslovnik Občinskega sveta občine Sežana
2506. Statut Občine Turnišče
2507. Poslovnik Občinskega sveta občine Turnišče
2508. Poslovnik Občinskega sveta občine Žalec
2509. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2510. Uredba o določitvi najvišjih cen
2511. Odredba o navedbi tarifnih oznak kombinirane nomenklature carinske tarife
2512. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izvajanju zakona o trošarinah