Št. objave Naslov
2220. Uredba o uveljavljanju pravice do carinske oprostitve
2221. Uredba za izvajanje carinskega zakona
2222. Poslovnik Občinskega sveta mestne občine Slovenj Gradec
2223. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave mestne občine Slovenj Gradec