Št. objave Naslov
1702. Zakon o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurij, poplav in plazenja tal, ki so v obdobju september-november 1998 prizadele Republiko Slovenijo (ZZSO98)
1703. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1999
1704. Pravilnik o bivanju v dijaških domovih
1705. Pravilnik o spremembah pravilnika o avtobusnih voznih redih
1706. Statut Občine Brezovica
1707. Poslovnik Občinskega sveta občine Brezovica
1708. Pravilnik o plačah funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1709. Sprememba sklepa o začasnem financiranju iz proračuna Občine Brezovica v letu 1999
1710. Statut Občine Dobrovnik
1711. Statut Občine Gorišnica
1712. Statut Občine Hrpelje-Kozina
1713. Statut Občine Lenart
1714. Poslovnik Občinskega sveta občine Lenart
1715. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Lenart za leto 1998
1716. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja potreb iz proračuna občin Lenart, Benedikt, Cerkvenjak in Sveta Ana v drugem trimesečju leta 1999
1717. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov Občine Lenart
1718. Poslovnik Občinskega sveta občine Majšperk
1719. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Majšperk
1720. Statut Občine Metlika
1721. Poslovnik Občinskega sveta občine Metlika
1722. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda "Osnovna šola Metlika"
1723. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda "Osnovna šola Podzemelj"
1724. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Metlika za leto 1998
1725. Sklep o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Občini Metlika
1726. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Mirna Peč
1727. Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Mirna Peč v letu 1999
1728. Statut Občine Polzela
1729. Statut Občine Žužemberk