Št. objave Naslov
4. Popravek o seznamih medicinskih pripomočkov skupine D
5. Popravek sklepa o zavrnitvi pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti
6. Popravek sklepa o spremembah in dopolnitvah kontnega okvira za banke
7. Popravek navodila za izvajanje sklepa o načinu registracije in spremljanja kreditnih poslov s tujino
135. Statutarni sklep o delovanju Občine Dolenjske Toplice do sprejema statuta občine
136. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Dolenjske Toplice v letu 1999
137. Sklep o soglasju z menjavo zemljišča
138. Sklep o soglasju za prodajo zemljišč
139. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Grosuplje
140. Statutarni sklep Občine Žirovnica
141. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Žirovnica
142. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah za župana Občine Žirovnica dne 22. 11. 1998
143. Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega sveta občine Jesenice prešel na naslednjega kandidata z Neodvisne liste za Žirovnico