Št. objave Naslov
1209. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Gorišnica