Št. objave Naslov
5229. Uredba o začasnem financiranju Republike Slovenije v prvih treh mesecih leta 2000
5230. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2000 v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici
5231. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za leto 2000
5232. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Vitanje za leto 1999
5233. Odlok o proračunu Občine Vitanje za leto 2000
5234. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Vransko za leto 1999
5235. Odlok o določitvi pomožnih objektov, za katera ni potrebno lokacijsko dovoljenje
5236. Odlok o delu obvezne javne lokalne dimnikarske službe
5237. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 1999
5238. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Vrhnika
5239. Odlok o imenovanju in preimenovanju ulic v mestu Zreče
5240. Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2000
5241. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Železniki za leto 1999
5242. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Železniki
5243. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Železniki za leto 2000
5244. Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2000
5245. Odlok o financiranju političnih strank v Občini Žirovnica
5246. Sklep o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih organov za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v Občini Žirovnica
5247. Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica v letu 2000