Št. objave Naslov
4938. Uredba o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi ter njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi, v delu, ki se nanaša na trgovino
4939. Uredba o izvajanju Sporazuma med državami članicami EFTE in Republiko Slovenijo ter začasni uporabi spremembe Priloge IV k Sporazumu med državami članicami EFTE in Republiko Slovenijo
4940. Uredba o izvajanju Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini (CEFTA) ter začasni uporabi Dodatnega protokola št. 6 k CEFTA, Sporazuma o pristopu Romunije k CEFTA in Sporazuma o pristopu Republike Bolgarije k CEFTA
4941. Uredba o začasni uporabi Dodatnega protokola št. 8 k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (CEFTA)
4942. Odlok o preferencialnih pravilih o poreklu blaga, ki se v letu 2000 uporabljajo za izvajanje Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini (CEFTA)
4943. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Agencije za šport - Ljubljana
4944. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4945. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 1999
4946. Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Marjana Nemca Radeče
4947. Sklep o določitvi vrednosti točke za ugotovitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
4948. Sklep o vrednosti točke za odmero komunalnih taks na območju Občine Radeče za leto 2000
4949. Sklep o ugotovitvi povprečne gradbene cene in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Radeče
4950. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šalovci