Št. objave Naslov
4550. Uredba o izvajanju začasnega sporazuma o trgovini in zadevah v zvezi s trgovino med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropsko skupnostjo, Evropsko skupnostjo za premog in jeklo in Evropsko skupnostjo za jedrsko energijo na drugi strani
4551. Uredba o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško
4552. Uredba o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Državo Izrael
4553. Uredba o začasni uporabi sporazuma o pristopu Romunije k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (CEFTA) in začasni uporabi dodatnega protokola št. 6 k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (CEFTA) v delu, ki se nanaša na Romunijo
4554. Uredba o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo za industrijske izdelke
4555. Uredba o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo
4556. Uredba o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo
4557. Uredba o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Estonijo
4558. Odlok o občinskih cestah