Št. objave Naslov
4166. Uredba o kombinirani nomenklaturi carinske tarife s carinsko tarifo – prečiščeno besedilo
4167. Uredba o določitvi obsega kontingentov za uvoz blaga v letu 1999
4168. Odredba o izobraževalnem programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe – Telekomunikacije
4169. Odredba o izobrazbi predavateljev in drugih strokovnih delavcev v programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe TELEKOMUNIKACIJE
4170. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Brežice za leto 1999
4171. Odlok o turistični taksi v Občini Brežice
4172. Odlok o preoblikovanju Javnega zavoda Lekarna Brežice