Št. objave Naslov
4017. Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o financiranju izgradnje TET 3 kot je predlagano v predlogu zakona za zagotavljanje sredstev za sofinanciranje izgradnje in o poroštvu Republike Slovenije za najetje kreditov za izgradnjo Termoelektrarne Trbovlje 3 (OdTET3)
4018. Odlok o ugotovitvi prenehanja funkcije ministra
4019. Navodilo o postopku in načinu dokazovanja poravnave davčnih obveznosti pri pridobivanju dovolilnic za prevoz stvari v mednarodnem cestnem prometu
4020. Odločba o umiku iz prometa zdravil Klavuxil, injektorji za intramamarno uporabo za uporabo v veterinarski medicini, serija 2653038 in Ampivet S injektorji za uporabo v veterinarski medicini serija 2848066, ki ju izdeluje podjetje PLIVA d.d., Zagreb, Republika Hrvaška
4021. Seznam zdravil skupine A in B, za katera je bilo od 13. junija 1998 do 9. oktobra 1998 razveljavljeno dovoljenje za promet
4022. Seznam zdravil skupine A in B, za katera je bilo od 13. 6. 1998 do 9. 10. 1998 izdano dovoljenje za promet
4023. Odločba o ugotovitvi neskladnosti četrtega odstavka 8. člena zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic
4024. Poročilo o gibanju plač za september 1998
4025. Odlok o občinskih cestah
4026. Pravilnik o uporabi službenih vozil Občine Gornji Petrovci
4027. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 1998
4028. Odlok o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Ljutomer