Št. objave Naslov
2992. Razpis rednih volitev v občinske svete in redne volitve županov
2993. Razpisi volitev v svete krajevnih skupnosti na območju občin
2994. Indico (bandisco) le elezioni ordinarie per il Consiglio della Comunitŕ autogestita della nazionalitŕ Italiana di Isola
2995. Indico (bandisco) le elezioni ordinarie per il Consiglio della Comunitŕ autogestita della nazionalitŕ Italiana di Pirano
2996. Razpis volitev v svet Madžarske narodne samoupravne skupnosti Občine Moravske Toplice
2997. Razpis volitev v svet Madžarske narodne samoupravne skupnosti Občine Lendava in v svet Madžarske narodne samoupravne skupnosti Občine Dobrovnik
2998. Statutarni sklep o ustanovitvi narodnostnega sveta Občine Lendava in Občine Dobrovnik, ter volitev članov sveta MNSS Občine Lendava in Občine Dobrovnik na rednih volitvah 1998
2999. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Komenda
3000. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Šempeter-Vrtojba
3001. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Bloke
3002. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Horjul
3003. Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Beltinci ter določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Beltinci
3004. Odlok o oblikovanju volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Beltinci
3005. Sklep o spremembi sestave občinske volilne komisije
3006. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Črna na Koroškem
3007. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in za volitve župana v Občini Divača
3008. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Divača
3009. Odlok o določitvi volilne enote za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Hrpelje-Kozina
3010. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Hrpelje-Kozina
3011. Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Juršinci
3012. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Juršinci
3013. Sklep o spremembi sestave Občinske volilne komisije Juršinci
3014. Razpis volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Koper