Št. objave Naslov
2507. Seznam medicinskih pripomočkov skupine D, za katere je bilo do 30. 6. 1997 izdano dovoljenje za promet
2508. Statut Krajevne skupnosti Bokrači
2509. Statut Krajevne skupnosti Dolina
2510. Statut Krajevne skupnosti Gorica
2511. Statut Krajevne skupnosti Puconci
2512. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Sežana
2513. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenska Bistrica
2514. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Zgornja Polskava
2515. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Zgornja Polskava dne 21. junija 1998
2516. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega izobraževalnega zavoda Osnovna šola Podgorje
2517. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega izobraževalnega zavoda Druga osnovna šola Slovenj Gradec
2518. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega izobraževalnega zavoda Prva osnovna šola Slovenj Gradec