Št. objave Naslov
2405. Seznam zdravil skupine A in B, za katera je bilo od 14. marca 1998 do 12. junija 1998 razveljavljeno dovoljenje za promet
2406. Seznam zdravil skupine A in B, za katera je bilo od 14. 3. 1998 do 12. 6. 1998 izdano dovoljenje za promet
2407. Seznam zdravil skupine C, za katera je bilo od 1. 4. 1998 do 20. 7. 1998 razveljavljeno dovoljenje za promet
2408. Seznam zdravil skupine C, za katere je bilo od 1. 4. 1998 do 20. 7. 1998 izdano dovoljenje za promet
2409. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi
2410. Odlok o odcepitvi dela naselja Lancova vas in preimenovanju dela naselja na območju Občine Videm
2411. Odlok o določitvi pomožnih objektov v Občini Vodice
2412. Odlok o taksi na onesnaževanje vode
2413. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Zreče
2414. Odlok o dopolnitvi odloka o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
2415. Odlok o spremembi območij, razdružitvi in poimenovanju naselij v Občini Zreče
2416. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Železniki