Št. objave Naslov
1138. Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 1994 (RZ94)
1139. Seznam zdravil skupine C, za katere je bilo od 1. 7. 1997 do 31. 3. 1998 izdano dovoljenje za promet
1140. Sklepi o imenovanju volilnih komisij referendumskega območja
1141. Odlok o proračunu Občine Gorišnica za leto 1998
1142. Spremembe in dopolnitve pravilnika o finančnih intervencijah za razvoj kmetijstva v Občini Gorišnica
1143. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kidričevo za leto 1997
1144. Odlok o proračunu Občine Kungota za leto 1998