Št. objave Naslov
1. Popravek pravilnika o tehničnih normativih za zaklonišča in zaklonilnike
2. Popravek odloka o komunalnih taksah v Občini Komen
3. Obvestilo Krajevne skupnosti Miklavž na Dravskem polju o razpisu referenduma
4. Popravek odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Marjana Nemca Radeče
5. Popravek odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Občini Radenci
1061. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
1062. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
1063. Spremembe in dopolnitve navodila o izvajanju sklepa o obveznosti poročanja o poslih s tujino