Št. objave Naslov
3360. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih za pridobitev licenc za prevoze v cestnem prometu, načinu in postopku njihove pridobitve ter o načinu vodenja evidence o izdanih licencah
3361. Aneks h kolektivni pogodbi za špedicijsko, skladiščno in pomorsko agencijsko dejavnost
3362. Spremembe odloka o sestavi in številu organov krajevnih skupnosti v Občini Črenšovci
3363. Statut Krajevne skupnosti Črenšovci
3364. Odlok o oglaševanju v Občini Črnomelj
3365. Odlok o neprometnih znakih v Občini Črnomelj
3366. Odlok o spremembi območij, razdružitvi in poimenovanju naselij v Krajevni skupnosti Sinji Vrh
3367. Odlok o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin na območju Občine Idrija
3368. Odlok o občinskih upravnih taksah v Občini Idrija
3369. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica in čitalnica Idrija
3370. Odlok o razglasitvi mesta Kostanjevice na Krki za kulturni in zgodovinski spomenik