Št. objave Naslov
1. Popravek odloka o določitvi območij krajevnih skupnosti v Občini Cerknica
2. Popravek vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Vrhnika
2991. Uredba o začasnem financiranju potreb iz proračuna Republike Slovenije v letu 1997
2992. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil državnih pravobranilcev
2993. Sklep o določitvi nove cene programov za predšolsko vzgojo v VVZ Antona Medveda Kamnik
2994. Sklep Sveta mestne občine Slovenj Gradec