Št. objave Naslov
1. Popravek tarifne priloge h kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije za leto 1995
2. Popravek sklepa o javni razgrnitvi osnutkov
201. Odločba o ugotovitvi, da uredba o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o vojaških pokojninah in 1. člen zakona o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnine iz...
202. Odločba o razveljavitvi odloka o sprejemu zazidalnega načrta obrtne cone Spodnje Gorje, morfološka enota "U-15" - območja "I.2. - Bled
203. Poslovnik Občinskega sveta občine Gornja Radgona
204. Poslovnik o delu občinskega sveta
205. Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj
206. Poslovnik Občinskega sveta občine Radenci
207. Poslovnik o delu občinskega sveta