Št. objave Naslov
2071. Odredba o ugotavljanju obsega škode in zmanjšanega donosa na gozdnih zemljiščih
2072. Pravilnik o sofinanciranju mednarodnega znanstvenega in tehnološkega sodelovanja Republike Slovenije
2073. Pravila delovanja ekonomsko-socialnega sveta
2074. Količnik možne rasti plač za leto 1994
2075. Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti
2076. Sklep o soglasju
2077. Odlok o spremembah odloka o proračunu občine Ljutomer za leto 1994
2078. Odlok o prepovedi uporabe in prodaje trdnih in tekočih energentov, v katerih energetsko-specifična vsebnost gorljivega žvepla presega 0,5 g/MJ
2079. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi agencije za šport Ljutomer
2080. Sklep o uvedbi dodatnega samoprispevka
2081. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo dodatnega samoprispevka