Št. objave Naslov
1474. Zakon o preprečevanju pranja denarja
1475. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil poslancev Državnega zbora Republike Slovenije in delavcev služb Državnega zbora Republike Slovenije
1476. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
1477. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
1478. Sklep o določitvi protokolarnih pravil
1479. Poprečni indeks rasti poprečnih bruto plač v Republiki Sloveniji v obdobju februar-april 1994
1480. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo z nedovoljenimi posegi degradiranega prostora občine Mozirje
1481. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Ivanjkovci
1482. Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti Ivanjkovci o izidu glasovanja na referendumu, dne 29. maja 1994 za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Ivanjkovci