Št. objave Naslov
1377. Uredba o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti