Št. objave Naslov
2511. Uredba o začasni uporabi Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Češko republiko
2512. Sklep o oprostitvi plačila davščine za carinsko evidentiranje v letu 1994
2513. Sklep o blagu, za katerega se ne plačuje posebna davščina za izravnavo davčne obremenitve uvoženega blaga v letu 1994