Št. objave Naslov
1568. Uredba o reorganizaciji podjetij, ki opravljajo dejavnost PTT prometa
1569. Navodilo za izvajanje posebnih ukrepov za varovanje dokumentov in drugih zapisov, ki so določeni kot obramba-državna skrivnost oziroma vojaška ali uradna skrivnost s stopnjo "strogo zaupno"
1570. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, junij 1993
1571. Sporočilo o cenah plemenitih kovin na dan 30. 6. 1993
1572. Sklep o ustanovitvi območnih svetov
1573. Sklep o razpisu volitev članov skupščine Zavoda in članov območnih svetov
1574. Pravilnik o volitvah in imenovanju članov v organe upravljanja Zavoda
1575. Sklep o spremembi Sklepa o višini pogrebnine, posmrtnine in potnih stroškov
1576. Sklep o potrditvi učbenika Fotografska kemija, ki ga je napisal Peter Ajdič
1577. Sklep o potrditvi učbenika GRADIVA IN NAUK O TRDNOSTI, ki ga je napisal Mirko Geršak
1578. Sklep o potrditvi učbenika MATEMATIKA 5 - PRESEČIŠČE 5, ki so ga napisali R. Maroska, A. Olpp, J. Walgenbach, H. Wellstein- prevod in priredba: M. Cokan
1579. Sklep o potrditvi priročnika "KAKO DO BOLJŠEGA BRANJA", ki ga je napisala Sonja Pečjak
1580. Sklep o potrditvi didaktičnega kompleta ANGLEŠKI JEZIK 3 – TOUCHSTONE 3, ki sta ga napisala avtorja J. Skela in L. King-Videtič
1581. Sklep o potrditvi učbenika in delovnega zvezka Geografija Evrope, ki so ga napisali Slavko Brinovec, Borut Drobnjak, Mirko Pak in Jurij Senegačnik
1582. Sklep o potrditvi učbenika PORODNIŠTVO, ki ga je napisal prof. dr. Marko Kolenc
1583. Sklep o potrditvi poskusnega učbenika NON SOLO LINGUA… 2, ki ga je napisala Irena Lipovec
1584. Sklep o potrditvi učbenika PRAVO, ki ga je napisal Anton Perenič
1585. Sklep o potrditvi učbenika EKONOMIJA, ki ga je napisal Miroslav Glas
1586. Sklep o potrditvi učbenika in priročnika za učitelja GOSPODARSKO POSLOVANJE 3, ki so ju napisali avtorji W. Steiner, V. Potočnik in drugi
1587. Sklep o potrditvi učbenika TEHNOLOGIJA OBDELAVE V LESARSTVU, ki ga je napisal A. Likavec
1588. Sklep o potrditvi učbenika TEHNOLOGIJA GRAFIČNIH PROCESOV, ki ga je napisal M. Kumar
1589. Sklep o potrditvi učila SLOVENIJA Z ZAMEJSTVOM 1 - zbirka geografskih diapozitivov, ki so jo pripravili J. Senegačnik, mag. M. Gabrovec, Ž. Tomšič, E. Jeler-Fegeš, A. Dragoš, M. Skorupan
1590. Sklep o potrditvi strokovnega priročnika za učitelja kemije PREPROSTI KEMIJSKI POSKUSI ZA ŠOLO IN IZOBRAŽEVANJE, ki so ga napisali P. Kral in drugi, prevod mag. M. Murko Jezovšek
1591. Sklep o revalorizaciji vrednosti točke za uporabo stavbnih zemljišč v občini Celje
1592. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Ljubljana Šiška za leto 1992
1593. Odlok o proračunu občine Ljubljana Šiška za leto 1993
1594. Odlok o popravku Odloka o proračunu občine Šmarje pri Jelšah za leto 1993
1595. Odlok o dobavah in odjemu pitne vode ter ravnanju z vodnjaki na območju občine Šmarje pri Jelšah
1596. Odlok o graditvi in vzdrževanju zaklonišč na območju občine Šmarje pri Jelšah
1597. Sklep o načinu vodenja poslov in poravnavanja obveznosti, ki izhajajo iz članstva Republike Slovenije v Mednarodnem denarnem skladu