Št. objave Št. MP Naslov
12. 2 Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Evropsko organizacijo za jedrske raziskave (CERN) o podelitvi statusa pridružene članice kot predhodne faze članstva v CERN-u (MEOJR)
13. 2 Uredba o ratifikaciji Protokola med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o izvajanju Sporazuma med Evropsko skupnostjo ter Bosno in Hercegovino o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja
14. 2 Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Moldove o izvajanju Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Moldovo o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja
15. 2 Obvestilo o začetku veljavnosti Spremembe Konvencije o presoji čezmejnih vplivov na okolje za Republiko Slovenijo
16. 2 Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o zračnih prevozih med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih arabskih emiratov
17. 2 Obvestilo o začetku veljavnosti Listine o spremembi Ustave Mednarodne organizacije dela za Republiko Slovenijo
18. 2 Obvestilo o začetku veljavnosti Pariškega sporazuma
19. 2 Obvestilo o začetku veljavnosti Okvirnega sporazuma o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med EU in njenimi državami članicami na eni strani ter Socialistično republiko Vietnam na drugi strani