Št. objave Št. MP Naslov
43. 6 Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Francoske republike o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BFRVTP)
44. 6 Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju terorizma
45. 6 Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola o spremembi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o znanstveno-tehnološkem sodelovanju