Št. objave Št. MP Naslov
92. 19 Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Službo Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko in Ministrstvom za lokalno upravo in regionalni razvoj Republike Madžarske o spodbujanju čezmejnega sodelovanja lokalnih in regionalnih oblasti
93. 19 Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Republiko Slovenijo in Ukrajino o izmenjavi in vzajemnem varovanju tajnih podatkov
94. 19 Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije ter Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o gospodarskem sodelovanju in prenehanju veljavnosti Sporazuma o gospodarskem sodelovanju med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino