Št. objave Št. MP Naslov
107. 16 Sklep o objavi besedila Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o ureditvi obveznosti bivše ZSSR po obračunih, povezanih z blagovnim prometom med bivšo SFRJ in bivšo ZSSR
108. 16 Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola o privilegijih in imunitetah Mednarodne oblasti za morsko dno
109. 16 Obvestilo o začetku veljavnosti Spremembe 1. člena Konvencije o prepovedi ali omejitvi uporabe nekaterih vrst klasičnega orožja za katere se lahko šteje, da imajo čezmerne travmatične učinke ali da glede ciljev delujejo enako
110. 16 Obvestilo o začetku veljavnosti Upravnega dogovora o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske pri izvajanju Uredbe Sveta Evropske unije (ES) št. 343/2003 z dne 18. februarja 2003
111. 16 Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o urejanju vojnih grobišč
112. 16 Obvestilo o prenehanju veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske Republike o pospeševanju in zaščiti naložb
113. 16 Obvestilo o začetku veljavnosti Dopolnilnega protokola k ženevskim konvencijam z dne 12. avgusta 1949 o sprejetju dodatnega razpoznavnega znaka (protokol III)