Št. objave Št. MP Naslov
48. 9 Zakon o ratifikaciji sprememb Evropskega sporazuma o delu posadk na vozilih, ki opravljajo mednarodne cestne prevoze (AETR) (MSESDP)