Št. objave Št. MP Naslov
2. 2 Sklep o objavi Skupnega pravilnika po Madridskem Aranžmaju o mednarodnem registriranju znamk in Protokolu k Madridskemu sporazumu o mednarodnem registriranju znamk
3. 2 Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Nizozemske o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka s protokolom
4. 2 Obvestilo o prenehanju veljavnosti Sporazuma med Vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Socialistične republike Romunije o carinskem sodelovanju
5. 2 Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o udeležbi Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v Evropskem gospodarskem prostoru
6. 2 Obvestilo o prenehanju veljavnosti Pogodbe med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Kraljevino Nizozemsko o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka in premoženja s protokolom
7. 2 Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola o sodelovanju med Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za delo in socialno solidarnost Romunije
8. 2 Obvestilo o začetku veljavnosti Dogovora med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino o trajnem odstopu kontingenta Republike Slovenije v višini 800 delovnih dovoljenj na podlagi sporazumov med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo iz 1988. in 1991. leta v korist Bosne in Hercegovine in o pogojih koriščenja trajno odstopljenega kontingenta
9. 2 Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja
10. 2 Obvestilo o začetku veljavnosti Finančne pogodba med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko
11. 2 Popravek Obvestila o začetku veljavnosti Sporazuma o sodelovanju za preprečevanje čezmejnega kriminala in boj proti njemu