Št. objave Št. MP Naslov
1. 8 Obvestilo o začetku oziroma prenehanju veljavnosti mednarodnih pogodb
2. 8 Popravek zaporednih številk objavljenih aktov
28. 8 Zakon o ratifikaciji Protokola iz leta 2003 k Mednarodni konvenciji o ustanovitvi Mednarodnega sklada za povrnitev škode, nastale zaradi onesnaženja z nafto, 1992 (MMSON)
29. 8 Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o vzajemnem zastopanju obeh držav na njunih predstavništvih v tujini pri izdajanju vizumov za letališki tranzit (vizum A), tranzit (vizum B) in kratkoročno bivanje (vizum C) (BATVZV)