Št. objave Št. MP Naslov
1. 6 Obvestilo o začetku oziroma prenehanju veljavnosti mednarodnih pogodb
13. 6 Zakon o ratifikaciji poroštvene pogodbe med Republiko Slovenijo in EUROFIMO za kreditne obveznosti Holdinga Slovenske železnice d.o.o. v višini 80 milijonov EUR (MPSZ80)
14. 6 Zakon o ratifikaciji poroštvene pogodbe med Republiko Slovenijo in EUROFIMO za kreditne obveznosti Holdinga Slovenske železnice d.o.o. v višini 74 milijonov EUR (MPSZ74)
15. 6 Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko banko za obnovo in razvoj o prevzemu pravic in obveznosti iz posojilne pogodbe (Projekt Slovenskih železnic) z dne 12. 04. 1994 med Slovenskimi železnicami, d. d. in Evropsko banko za obnovo in razvoj in Pogodbe med Republiko Slovenijo, Evropsko investicijsko banko in Holdingom Slovenske železnice, d.o.o., o odstopu in prevzemu pravic in obveznosti (Projekt Slovenskih železnic/A, Projekt Slovenskih železnic/B, Projekt Slovenskih železnic II, Transjugoslovanski železniški projekt II/A) (MEBPSZ)