Št. objave Št. MP Naslov
1. 27 Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodnih pogodb
2. 27 Obvestilo o prenehanju veljavnosti mednarodnih pogodb
3. 27 Popravka obvestil o začetku veljavnosti mednarodnih pogodb
105. 27 Zakon o ratifikaciji Sporazuma o privilegijih in imunitetah Mednarodnega sodišča za pomorsko mednarodno pravo (MMSPMP)