Št. objave Št. MP Naslov
1. 23 Obvestilo o začetku oziroma prenehanju veljavnosti mednarodnih pogodb
93. 23 Zakon o ratifikaciji Konvencije o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju, uveljavljanju in sodelovanju glede starševske odgovornosti in ukrepov za varstvo otrok (MKSOVO)
94. 23 Zakon o ratifikaciji Izbirnega protokola h Konvenciji o otrokovih pravicah glede udeležbe otrok v oboroženih spopadih (MIPKOPO)
95. 23 Zakon o ratifikaciji Izbirnega protokola h Konvenciji o otrokovih pravicah glede prodaje otrok, otroške prostitucije in otroške pornografije (MIPKOP)
96. 23 Zakon o ratifikaciji Spremenjene konvencije o ustanovitvi Evropske organizacije za satelitske telekomunikacije EUTELSAT (MKEOST)
97. 23 Zakon o ratifikaciji Spremembe Baselske konvencije o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja, sprejete na tretjem zasedanju konference pogodbenic 22. septembra 1995 v Ženevi (MSBKNO)
98. 23 Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o sodelovanju na področju pomorskega prometa (BRUPMP)