Št. objave Št. MP Naslov
1. 11 Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodne pogodbe
32. 11 Zakon o ratifikaciji Finančne pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko (Slovenija - projekt sektorja železniškega prometa) (MFEIBŽ)