Št. objave Št. MP Naslov
1. 21 Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodnih pogodb
59. 21 Uredba o ratifikaciji Sklepa št. 1/2001 Skupnega odbora med Republiko Slovenijo na eni strani in Republiko Estonijo na drugi strani o spremembi Protokola 2 k Sporazumu, o opredelitvi pojma "izdelki s poreklom" in načinih upravnega sodelovanja in Sprememba Sklepa št. 1/2001 Skupnega odbora med Republiko Slovenijo na eni strani in Republiko Estonijo na drugi strani o spremembi Protokola 2 k Sporazumu, o opredelitvi pojma "izdelki s poreklom" in načinih upravnega sodelovanja
60. 21 Uredba o ratifikaciji Dodatnega protokola 2, s katerim se spreminja Protokol 3 o opredelitvi pojma "izdelki s poreklom" in načinih upravnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo in Spremembe Dodatnega protokola 2, s katerim se spreminja Protokol 3 o opredelitvi pojma "izdelki s poreklom" in načinih upravnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo
61. 21 Uredba o ratifikaciji Sklepa Skupnega odbora EFTA - Slovenija št. 4 iz leta 2001 in Sklepa Skupnega odbora EFTA - Slovenija št. 3 iz leta 2002