Št. objave Št. MP Naslov
1. 17 Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodne pogodbe
43. 17 Uredba o ratifikaciji Pravilnika o izvajanju Konvencije o podeljevanju evropskih patentov
44. 17 Uredba o ratifikaciji Pravilnika o pristojbinah z dne 20. oktobra 1977, kot je bil zadnjič spremenjen z odločitvijo upravnega sveta Evropske patentne organizacije z dne 13. decembra 2001