Št. objave Št. MP Naslov
1. 15 Obvestilo o začetku oziroma prenehanju veljavnosti mednarodnih pogodb
39. 15 Zakon o ratifikaciji Garancijske pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko (Slovenija - projekt avtocest V) (MGPEIA5)